ViewView

 • 雲林縣古坑鄉汽機車借款 • 1 - 25 / 30  var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();

  利菁出席伊林尾牙 (圖)  1 / 30

  中央社

  2017年1月5日週四 台北標準時間下午8時09分

  利菁復出首戰告捷!她主持中天綜合台晚間11點線節目《麻辣天后傳》2日首播,20至44歲收視0.5,勇奪同時段綜藝節目收視第一!利菁透露第2集李坤城與林靖恩的「爺孫戀」,一開始就讓製作人等「挫咧等」,因為小女生未出社會,還很單純,地雷區不少,製作人怕訪一半會「走人」,最後她決定「丟本」自由發揮,卻有出人意外的勁爆大結局。

  View

 • Close

  Previous imageNext image
 • arrow
  arrow

   ogegya6mo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()